Close

Presentation

125px-Flag_of_Germany.svg Präsentation

125px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg Presentation

 

Ångfartyget Mariefred

Ingen annanstans på jorden lär det finnas något fartyg som gått kontinuerligt i mer än 110 år på samma trad, därtill fortfarande framdriven av samma originalångmaskin som när hon byggdes och i övrigt med ytterst få förändringar ombord. Fartyget levererades i april 1903 och alltsedan dess gått i reguljärtrafik varje år utan avbrott på traden Stockholm-Enhörna-Mariefred. Därtill för samma rederi, Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB, sedan 1905, det äldsta rederiet med verksamhet i Mälaren och Stockholms skärgård.

– Ju mer åren går desto mer ensam och enastående blir ångfartyget Mariefred och vi märker att folk blivit alltmer angelägna att åka med säger Claes Insulander, kapten ombord på Mariefred sedan 1978.

– Det är som att gå på museum men roligare. Vi kan i praktiken visa människor hur tekniken såg ut vid förra sekelskiftet och hur trevligt det var att resa förr.

Det har dock inte alltid varit medvind för Ångfartyget Mariefred – allra minst ekonomiskt för fartygets rederi Gripsholms-Mariefreds Ångfartygs AB. Även om trafiksäsongerna oftast gått ihop så har det sällan blivit några överskott och därmed svårt att få pengar över till nödvändigt underhålls- och reparationsarbete för att hålla båten i trafik.

En resa med ångfartyget Mariefred går till Mariefred med Gripsholms slott, uppfört under Gustav Vasas tid men med rötter till Bo Jonsson Grips tid vid andra hälften av 1300-talet. Mariefred är en sevärd småstadsidyll vid en vik vid Mälarens strand i Sörmland. I staden finns en smalspårig museijärnväg som trafikeras med ångloksdragna tåg, Östra Södermanlands Järnväg. Under veckoslut anlöper s/s Mariefred också Taxinge-Näsby med Taxinge slott, med gamla anor och numera vida berömt för den servering med norra Europas största kakbord med tårtor, kakor och smörgåsar.

En bild av sommaren själv
Ångfartyget Mariefreds säsong inleds traditionsenligt i slutet av maj och avslutas i mitten av september. I början och slutet av säsongen går båten enbart i veckoslutstrafik, lördagar och söndagar. Under tio sommarveckor i juni, juli och augusti går hon, med undantag av måndagar, dagligen på traden Stockholm-Enhörna-Mariefred. Lördagar och söndagar under hela säsongen kör s/s Mariefred också turer mellan Mariefred och Taxinge Näsby.

Fartyget har en matsal på övre däck för 30 gäster och en cafeteria på nedre däck. På menyn i Mariefreds matsal finns bland annat ångbåtsbiff samt lax. Matsalen har fullständiga rättigheter. Utöver reguljärtrafik körs även beställningstrafik, charter i Mälaren och Stockholms skärgård, en verksamhet som de senaste åren blivit alltmer efterfrågad. Charterpriset räknas per timme och är minimiförhyrningstid 4 timmar från och till båtens ordinarie kajplats vid Klara Mälarstrand (vid Stadshusbron) i Stockholm.
Några gånger varje år anordnas också särskilda kulturresor till spännande besöksmål i syfte att lära känna Mälarlandskapet eller Stockholms skärgård och dess kultur ur en rad aspekter. En lördag i början av juni firas i Mariefred Ångans Dag med ångbåtar och ångtåg. Ångfartyget Mariefred deltar också i Skärgårdsbåtens Dag som firas en onsdagskväll i juni från Strömkajen i Stockholm till Vaxholm i ett arrangemang av Skärgårdens Trafikantförening.

I slutet av september läggs s/s Mariefred upp på varv vid Beckholmen i Stockholm för ordinarie underhålls- och renoveringsarbeten fram till en ny säsong tar sin början i maj.

För närmare information om fartygets reguljärtrafik samt chartermöjligheter kontakta Mariefreds rederikontor tel 08-669 88 50, eller skicka mail.
Alla behöver vänner…
…även en båt. Och i det avseendet är s/s Mariefred lyckligt lottad. I hennes vänförening i hemmahamnen Mariefred finns omkring 630 medlemmar och i Stockholm finns Föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten med ca. 3.400 medlemmar. Båda föreningarna bidrar ekonomiskt till fartygets överlevnad.

 

DSC05050

Se Janne Höijers film om ångfartyget Mariefred